ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 SALES DEPARTMENT

Pertanyaan mengenai produk Busurhost dapat di tanyakan disini.

 TECHNICAL SUPPORT

Pertanyaan mengenai permasalahan teknis layanan Busurhost.

 BILLING SUPPORT

Pertanyaan seputar billing, upgrade paket, konfirmasi pembayaran dan biaya layanan